O projektu

Europska svakodnevnica sporta je projekat koji je osmišljen kako bi unaprijedio razmjenu dobre prakse kao prioritet Erasmus+ programa, da pronađe i promovira dobru praksu iz prvog i drugog izdanja Europskog tjedna sporta i da ohrabri učešće u sportu i tjelesnoj aktivnosti. Najspecifičnije teme ovog strateškog partnerstva na koje će se fokusirati je razvoj, prepoznavanje, promoviranje i dijeljenje dobre prakse.

Još 2007. god. Bijela knjiga o sportu je izdata od strane Europske Komisije kao prvi smjerni dokument koji se bavi sportom u ime Europske Unije. Lisabonski sporazum (2009.) uveo je poseban član koji je EU dao novu podržavajuću nadležnost za sport. Dalje, 2011. god., Europska Komisija usvojila je Priopćenje pod naslovom "Razvoj europske dimenzije u sportu" koja je predstavila specifične akcije glede društvene uloge sporta, njegove ekonomske dimenzije kao i organizacije. Na bazi ovog Priopćenja, Vijeće je usvojilo Rezoluciju o radnom planu za sport Europske Unije 2011. - 2014. koja je dodatno osnažila europsku suradnjom u sportu tako što je postavila priroritete za rad Europske unije u suradji sa državama članicama i Komisijom. Nakon toga, 2012. god. Vijeće je usvojilo zakjučke o promoviranju tjelesnih aktivnosti koje unapređuju zdravlje te osnažujući materijale za kreiranje sportske politike. Prateći preporuku Komisije, po prvi put je financijska podrška sportu uključena u obliku posebnog Erasmus poglavlja za period 2014. - 2020. koja je toplo dočekana od strane svih partnerskih organizacija ovog trenutnog projekta.

Uprkos rastućem značaju promoviranju tjelesnih aktivnosti u zemljama članicama Europske unije, prethodno "Eurobarometar" ispitivanje iz 2009. god. prepoznalo je "zabrinjavajuće visoke" razine tjelesne neaktivnosti u Europskoj Uniji te je pokazalo da velika većina Europljana (60%) nikada ne vježba niti se bavi nekim sportom. Posljednje objavljeno "Eurobarometar" istraživanje iz 2014. god. prikazalo je vrlo slične podatke gdje 41% Europljana vježba ili se bavi sportom barem jednom tjedno dok 59% građana Europske unije to ne radi nikad ili radi vrlo rijetko.
Na osnovu ove razlike u gorenavedenoj analizi, i više je nego vidljivo da je važnost isticanja i promoviranja sporta i tjelesne aktivnosti prioritet svih europskih organizacija koje rade na lokalnom, državnom ili europskom nivou. Ovo je razlog zašto trenutni projektni prijedlog cilja da pronađe način analizirnja, prikupljanja i promoviranja dobre prakse u različitim ciljnim skupinama - djeca, mladež, škola, uposlenici, aktivne starije osobe, u gradu, u malom selu. Mi smatramo da će dodatna vrijednost same prilike da se stvori svijest o važnosti tjelesnih aktivnosti koje unapređuju zdravlje kroz uvećano učešće u sportu i jednakom pristupu istom za sve doprinijeti povećanju broja ljudi koji vježbaju ili se bave sportom na svakodnevnoj osobi kao i da će svi projektni rezultati biti dobar izvor podataka za stručnjake u oblastima sporta, zdravlja, omladinske politike, obrazovnih ustanova, mjesnih vlasti, nevladinih organizacija, državnih vlasti i njihovog svakodnevnog posla.

Trenutno suradničko partnerstvo implementirat će različite aktivnosti na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou; fokusirat će se na prikupljanje, razvoj, prepoznavanje, analizu, promociju i dijeljenje dobre prakse iz Europe i svijeta koje se mogu lako primijeniti u radu stručnjaka u gorenavedenim poljima. Projekat će se također fokusirati na aktivnosti koje su se održale tokom prvog i drugog izdanja "Europskog tjedna sporta" i prikupit će sve dobre prakse koje su se realizirale 2015. i 2016. god. u zemljama članicama. Ovi alati će biti veoma korisni u planiranju narednih izdanja Europskih tjedana sporta i ostalih događaja koji će promovirati tjelesne aktivnosti koje unapređuju zdravlje kroz povećano učešće i jednak pristup sportu za sve.

Sve aktivnosti koje će se održati u okviru ovog projekta će biti posvećene zadovoljenju potrebe za otvorenom pribjegavanju rješavanja ovog problema sa detaljnim fokusom na specifične ciljne skupine i prilike kako da se pokret učini dijelom dnevnog rasporeda sve više ljudi u Europi. Kao što smo naveli ranije, alati i instrumenti za stvaranje Europe kao prostora u pokreti još uvijek nisu najefektivniji tako da posmatramo rezultate i podatke iz "Barometra" od 2009. i 2014. god. Ovo je očita potreba s kojom će se ovaj konzorcijum nositi kako bi kreairao prečac između ciljnih skupina (direktne - sport, stručnjaci za sport i mladež, obrazovne ustanove, mjesne vlasti, nevladine organizacije, državne vlasti i indirektne - djeca, mladež, uposleni, aktivne starije osobe, osobe koje žive u gradovima i malim selima) i tjelesne aktivnosti kao "pozitivnog lijeka" za lični, profesionalni i društveni razvoj pojedinaca.

Glavni ciljevi na koje ćemo se fokusirati u projektu su:
 • Unaprijeđena razmjena i promocija dobre prakse u oblasti sporta i tjelesne aktivnosti.
 • Prikupljanje dobre prakse u prethodnim izdanjima Europskog tjedna sporta.
 • Ovim projektom ojačat će se temelj za kreiranje politike i stvaranje pravilnika te istovremeno ojačati suradnja između ustanova i organizacija koje su aktivne u oblasti sporta i tjelesne aktivnosti, ne samo unutar konzorcijuma već i na lokalnom nivou u zemljama partnerskih organizacija.
 • Promoviranje alata za različite stručne skupine kako bi se motiviralo više ljudi da se svakodnevno bave sportom - 8 priručnika dobre prakse (Kako biti aktivan svaki dan sa djecom; Kakoa biti aktivan svaki dan za mladež; Kako biti aktivan svaki dan u školi; Kako biti aktivan svakog dana za uposlene osobe; Kako biti aktivan svaki dan za aktivne stare osobe; Kako biti aktivan svaki dan u gradu; Kako biti aktivan svaki dan u malom selu; Priručnik dobre prakse Europskog tjedna sporta 2015. i 2016. god. Svaki od priručnika će prikupiti najbolje moguće prakse iz Europe i svijeta sa preporukama za primjenu svake od ovih tema) - objavljeno kao Otvoreni obrazovni izvori te dostupno nevladinim organizacijama, sportskim organizacijama, lokalnim/regionalnim/državnim ustanovama i ostalim zainteresovanima.
 • Unapređenje dobrog upravljanja u sportu sa prečicom do izvora - Obrazovna platforma i Android/iPhone aplikacija - inovativna baza podaka "sportskih ideja" - internet pretraživač. U ovom internet pretraživaču od vas će se tražiti da unesete svoje mjesto prebivanja, zaposlenje, starosnu skupinu i pretraživat će vam dati ideje kako možete biti aktivni svaki dan.
 • Stvaranje inovativne mreže stručnjaka posvećenih aktivnom načinu života iz različitih dijelova Europe koji će biti posvećeni projektu ne sami tokom njegovog trajanja već i nakon njega sa razvojem i rastom baze podataka dobre prakse.
 • Prikupljanje ideja za razvoj ideje "Svaki dan sporta" u svakodnevnom životu europskih građana.
 • Podizanje svijesti o dodatnoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti u odnosu na lični, stručni i društveni razvoj pojedinca kroz sve planirane projektne aktivnosti.
 • Unapređenje učešća u tjelesnim aktivnostima i sportu kroz povećani broj mjesnih aktivnosti i događaja, aktivnosti koje podižu svijesti i pružaju priliku pojedincima da lično iskuse prednosti tjelesnih aktivnosti.
 • Razdijeliti prikupljeno zdravlje i ekspertizu ovog partnerstva, njegove novorazvijene alate i najbolje prakse kako bi inspirirali i promovirali buduće suradnje i sinergije na vezanim temama.
 • Ojačati stručnjake iz različitih polja sa alatima i instrumentima da djeluju slobodno u svom svakodnevnom poslu sa idejama koje mogu direktno implementirati.

Projekat "Europska svakodnevnica u sportu" je sufinansirana od strane Europske Komisije, "Erasmus +" - Sport - Kolaborativna partnerstva u oblasti sporta i europskih neprofitabilnih sportskih događaja. Projekat "Europska svakodnevnica u sportu - 572647-EPP-1-2016-BG-SPO-SCP je sa ukupnim budžetom od 96.321 EUR i implementiran je od strane međunarodnog konzorcijuma od 7 zemalja - Bugarska - Bugarska udruga za razvoj sporta, Italija - Mine Vaganti NVO, Hrvatska - Riječki Sportski Savez, Mađarska - Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület/Nada za djecu Mađarska, Litvanija - Vilniaus kolegija/Sveučilište primijenjenih nauka, Poljska - Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii/Udruženi institut inovativnih tehnologija, Slovačka - A.D.E.L. - Udruga za razvoj, obrazovanje i rad.